ZUS

Kalkulator składek ZUS

Za pomocą tego kalkulatora obliczysz wysokość składek na ZUS za pracowników oraz za młodocianych  zatrudnionych w Twojej firmie.

Kalkulator kapitału początkowego

Za pomocą tego kalkulatora obliczysz kapitał początkowy pracowników Twojej firmy, który jest brany pod uwagę przy obliczaniu ich przyszłej emerytury.

WYNAGRODZENIA

Kalkulator wynagrodzenie z umowy zlecenia

Kalkulator wynagrodzenia z umowy zlecenia pozwala oszacować całkowite koszty, które zleceniodawca będzie musiał ponieść w związku z wypłatą wynagrodzenia  z tytułu takiej umowy. Dzięki niemu obliczysz m.in. podatek dochodowy od tego wynagrodzenia, koszty uzyskania przychodów przysługujące przyjmującemu zlecenie (zarówno standardowe, jak i stosowane przy przeniesieniu praw autorskich) oraz kwotę do wypłaty należną zleceniobiorcy za wykonanie czynności związanych z umową.

URLOPY

Kalkulator urlopu wypoczynkowego dla osób młodocianych

Zatrudniając pracownika młodocianego, trzeba pamiętać, że obowiązują tu inne zasady rozliczania urlopu pracownika młodocianego, inaczej ustala się też  wymiar urlopu pracownika młodocianego.  Skorzystaj z tego kalkulatora i oblicz urlop wypoczynkowy dla pracownika młodocianego. 

Kalkulator urlopu proporcjonalnego

Pracownikowi, który kończy u danego pracodawcy zatrudnienie w ciągu roku kalendarzowego, przysługuje urlop proporcjonalny do okresu przepracowanego, to samo dotyczy m.in. pracownika, który rozpoczął pracę w ciągu roku kalendarzowego. Skorzystaj z kalkulatora urlopu proporcjonalnego.

Kalkulator urlopu wypoczynkowego

Pracownik ma prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego. W praktyce pojawia się sporo kłopotów z poprawnym ustaleniem prawa i wymiaru urlopu dla pracowników. Skorzystaj z kalkulatora urlopu wypoczynkowego, aby bezbłędnie wyliczyć urlop pracownikowi.

SAMOCHÓD

Kalkulator ewidencji przebiegu pojazdu

Za pomocą tego kalkulatora obliczysz wysokość kosztów podlegających zwrotowi za używanie prywatnego samochodu pracownika do celów służbowych na podstawie liczby przejechanych kilometrów.

PODATKI

Kalkulator podatku dochodowego dla osób prowadzących działalność gospodarczą

Kalkulator podatku dochodowego pozwala w prosty sposób oszacować obciążenia wynikające z podatku rocznego i zaliczek na podatek dochodowy. Po uwzględnieniu kosztów i odliczeń można określić, jaki wpływ będzie miał na wynik ekonomiczny podatek dochodowy. Sprawdź, jak korzystać z tego kalkulatora.

Kalkulator odsetek od zaległości podatkowych

Mimo tego, że większość przedsiębiorców reguluje swoje zobowiązania podatkowe terminowo i w określonej przepisami wysokości, to jednak zdarzają się sytuacje, gdy z różnych przyczyn  tego rodzaju należności nie są w prawidłowy sposób regulowane. Jeśli podatnik spóźni się z płatnością pełnej należnej organowi kwoty, to powstanie u niego zaległość podatkowa. Konsekwencją wystąpienia takiej zaległości będzie konieczność uiszczenia odsetek za zwłokę. Z tego kalkulatora dowiesz się, jak je prawidłowo obliczyć.

DELEGACJE

Kalkulator rozliczenia podróży zagranicznych

Pracownikowi, którego szef wysyła w zagraniczną podróż służbową przysługują diety. Pracodawca zwraca też inne poniesione wydatki, np. za nocleg i przejazd w czasie delegacji. Skorzystaj z kalkulatora, aby prawidłowo rozliczyć zagraniczną podróż służbową pracownika.

Kalkulator polecenie wyjazdu

Polecenie wyjazdu służbowego pomoże w dokonywaniu prawidłowych rozliczeń z pracownikiem. Ze względów dowodowych taki dokument warto sporządzić w formie pisemnej. Jak przygotować polecenie wyjazdu dla pracownika udającego się w podróż służbową?

Kalkulator krajowej podróży służbowej

Pracownikowi wysłanemu w krajową podróż służbową przysługują m.in. diety, zwrot kosztów przejazdów, zwrot kosztów noclegów. Skorzystaj z kalkulatora krajowej podróży służbowej, aby bez kłopotu rozliczyć delegację pracownika.