ZFŚS 2021. Poznaj wysokość odpisów oraz wprowadzone ułatwienia w związku z COVID-19

Firmy tworzące ZFŚS mają obowiązek przekazać roczny odpis na ZFŚS w dwóch ratach. Sprawdź jak i kiedy go ustalać.

SLIM VAT. Poznaj najważniejsze zmiany w przepisach

1 stycznia 2021 r. planowane jest wejście w życie zmian w podatku od towarów i usług, zwanych pakietem SLIM VAT (SLIM – Simple Local And Modern). Ministerstwo Finansów zapowiada, że zmiany ułatwią funkcjonowanie podatnikom i trzeba przyznać, że wiele zmian jest rzeczywiście na korzyść.

Rozliczenie leasingu. Poznaj uproszczenia w sprawozdaniu finansowym za rok 2020

W sprawozdaniu finansowym jednostka wykazuje własne środki trwałe, często jednak też ma obowiązek wykazywania środków obcych przyjętych do używania m.in. przez umowę leasingu. Nas ekspert przedstawi warunki zaliczenia takiego leasingu do aktywów trwałych korzystającego oraz zaprezentuje uproszczenia w jego ujęcia w bilansie.

Bony podarunkowe. Sprawdź przykłady ich rozliczenia

Bony podarunkowe są rozliczane inaczej w VAT niż w podatku dochodowym. Trzeba również prawidłowo zaewidencjonować transakcje z nimi związane. Pomogą w tym nasi eksperci.

Wypłata świadczeń w razie choroby. ZUS wyjaśnia, jak dokumentować kwarantannę

Zastanawiasz się, w jaki sposób należy dokumentować przebywanie osób na kwarantannie lub izolacji w celu wypłaty zasiłków chorobowych i opiekuńczych. Warto w tym przedmiocie poznać najnowsze wytyczne ZUS.

Uszczelnienie VAT w międzynarodowym e-handlu

Celem pakietu, który ma wejść w życie 1 lipca 2021 r. jest uszczelnienie VAT w sektorze handlu elektronicznego i importu tzw. małych przesyłek do UE.

Upoważnienie dla Agencji Celnej

W bieżącym numerze znajdą państwo wzór upoważnienia do Agencji Celnej w języku polskim i angielskim oraz zbiór najważniejszych słówek.

Likwidacja spółki kapitałowej. Jakich obowiązków trzeba dopełnić?

Likwidacja spółki kapitałowej, bez względu na przyczynę oraz sposób jej przeprowadzenia, wymaga wykonania wielu obowiązków wynikających z ustaw o podatku dochodowym, o VAT oraz z przepisów o ewidencji i identyfikacji podatników. Sprawdź, jak prawidłowo się z nich wywiązać.

Ewidencja sprzedaży towarów w razie ich reklamacji. Przykłady księgowań

Towary psują się ze względu na wady produkcyjne, niskiej jakości materiały czy niewłaściwe używanie przez kupujących. Niemniej, każdy sprzedawca odpowiada za wady sprzedawanych towarów, a reżim odpowiedzialności może wyznaczać rękojmia za wady rzeczy sprzedanej lub gwarancja. Ze względu na różne uprawnienia przysługujące kupującym, występują różne skutki dotyczące sprzedaży, co powinno znajdować odzwierciedlenie w rozliczanych podatkach oraz księgach rachunkowych.

Uwaga! Od 1 stycznia 2021 r. będą zmiany w JPK_KR

Już niebawem zacznie funkcjonować zmieniona struktura JPK dla ksiąg rachunkowych. Będzie to nadal struktura wysyłana na żądanie organu skarbowego. Wprowadzone zmiany, zdaniem Ministerstwa Finansów, nie będą wymagały zmian w programach księgowych. Jednak warto zapoznać się z nimi już dziś.