Uwaga! Zostały wydłużone terminy dotyczące sprawozdań

Jest już rozporządzenie w zakresie przesunięcia terminów związanych ze sporządzaniem sprawozdań finansowych. Dotyczy ono terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań finansowych.

Uwaga! Można odliczyć darowizny przekazywane na przeciwdziałanie pandemii koronawirusa

Podatnicy mają możliwość odliczenia od dochodu CIT i PIT darowizn przekazywanych na przeciwdziałanie COVID-19.

Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych. Ważne narzędzie dla firm w trudnej sytuacji

Prawie każda firma odczuwa skutki pandemii COVID-19. U większości wpływa ona na sytuację finansową oraz zdolność do regulowania swoich zobowiązań, w tym także podatkowych. Pamiętaj, że w takiej sytuacji można ubiegać się o ulgi w ich zapłacie, niezależnie od szczególnych rozwiązań przewidzianych w tym zakresie.

Pomoc w utrzymaniu zatrudnienia. Na co może liczyć przedsiębiorca w czasie epidemii

Znamy już rozwiązania ustawy mającej pomóc przedsiębiorcom w utrzymaniu swoich firm na rynku oraz zapobiec drastycznym zwolnieniom, związanym z brakiem płynności finansowej wielu przedsiębiorstw w czasie epidemii. Poniżej prezentujemy najważniejsze z nich.

Ułatwienia dla przedsiębiorców w czasie pandemii. Nowe terminy dla sprawozdań

Sytuacja związana z pandemią koronowirusa wymaga wdrożenia wielu rozwiązań, które ułatwią, a w niektórych sytuacjach umożliwią funkcjonowania wielu podmiotów. Jednym z nich jest projektowane przedłużenie terminów związanych ze sprawozdaniem finansowym.

Uwaga! Można odliczyć darowizny przekazywane na przeciwdziałanie pandemii koronawirusa

Podatnicy mają możliwość odliczenia od dochodu CIT i PIT darowizn przekazywanych na przeciwdziałanie COVID-19.

UWAGA ! Zmiana stawki odsetek ustawowych w związku z obniżeniem stóp procentowych przez RPP

Od 18 marca br. obowiązuje uchwała Rady Polityki Pieniężnej, która obniża stopę referencyjną NBP o 05 punktu procentowego, tj. do poziomu 1,00%. Skutkiem tego jest obniżenie stawki odsetek ustawowych, czyli dotyczących umów i transakcji handlowych.