WYDANIE ONLINE

Inwentaryzacje metodą spisu z natury podmioty, których rok podatkowy pokrywa się z kalendarzowym, mogą zacząć już w październiku. Planując jej rozpoczęcie, warto odpowiednio się przygotować do tej czynności. Przed przystąpieniem do inwentaryzacji należy przeprowadzić oględziny środków trwałych i pozostałych środków trwałych w używaniu pod względem oznakowania, umożliwiającego identyfikację, oraz przydatności. Poniżej prezentujemy wskazówki naszego eksperta w tym przedmiocie. 

czytaj więcej »

ZUS często rozsyła pisma do pracodawców, w których informuje, że są oni uprawnieni do przeprowadzania kontroli „prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy” pracowników i wysyłania do ZUS raz w miesiącu zestawienia z informacją o przeprowadzonych kontrolach. Pojawiła się więc wątpliwość, czy taka kontrola to prawo, czy obowiązek pracodawcy?

czytaj więcej »

Pytanie: Proszę o wyjaśnienie dotyczące zwolnienia z podatku dochodowego dla osób w wieku do 26 lat. W naszej firmie jest taka osoba zatrudniona na umowę zlecenia od lipca 2019 r. Mamy wypłatę wynagrodzenia z przesunięciem, czyli za lipiec 2019 r. zleceniobiorca otrzyma wynagrodzenie 10 sierpnia 2019 r. Czy wynagrodzenie takie będzie już zwolnione od podatku?

czytaj więcej »

Pytanie: Wspólnik spółki jawnej używa prywatny samochód w prowadzonej działalności gospodarczej. Prowadzi usługi budowlane, więc przejazdy odbywają się na budowy, spotkania biznesowe. Czy koszt (km x stawka za km) jest kosztem uzyskania przychodu w 100%, czy tylko 20%? Czy nie ma żadnego limitu? Nie ma kto potwierdzać wyjazdu służbowego – więc jak dokumentować te wyjazdy?

czytaj więcej »

Pytanie: Jak wygląda sytuacja z systemem czasu pracy równoważnym do 12 godzin, dla niepełnoetatowca 1/2 lub 3/4 etatu? W firmie wdrażamy system równoważny 12 godz. i nie bardzo wiemy, co zrobić z niepełnoetatowcem. Jeśli 1/1 w tygodniu ma mieć 40 godz. i maks. 12 godz. na dobę, to czy przy 1/2 etatu mamy 20 godz. na tydzień i maks. 6 godz. na dobę?

czytaj więcej »

Projekt ustawy o uchyleniu ustawy o specjalnym podatku węglowodorowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw, oprócz zmian w zakresie podatku węglowodorowego i podatku od wydobycia niektórych kopalin, wprowadza istotne zmiany w zakresie deklaracji rocznych składanych do urzędu skarbowego przez podatników CIT.

czytaj więcej »

Ustawodawca przygotowuje na 2020 r. dwie ważne zmiany dotyczące sprawozdań finansowych. Co ważne, zmiany te będą dotyczyć już sprawozdań za 2019 r., które będą przygotowywane w trakcie 2020 r.

czytaj więcej »

Nowe stawki VAT dla książek, gazet, dzienników i czasopism mają by stosowane już od 1 listopada 2019 r. i są już przyjęte przez Senat. Pozostałe zmienione stawki VAT będą stosowane najprawdopodobnej od kwietnia 2020 roku.

czytaj więcej »

wiper-pixel