WYDANIE BIEŻĄCE

Sprawozdania finansowe sporządzane po 1 września 2019 r. muszą być sporządzone w nowej wersji struktur udostępnionych na stronie BIP ministra finansów. Nowe struktury zawierają korekty błędów, jakie były w poprzedniej wersji. W związku z tym opracowana i opublikowana została nowsza wersja aplikacji, która umożliwia przygotowanie, ale też podpisanie i przekazanie sprawozdania w wersji xml.

czytaj więcej »

Pytanie: W spółce zatrudnionych jest 50 magazynierów, wartość tego magazynu opiewa na kwotę 65.000.000 zł. Czy można pracowników objąć wspólną odpowiedzialnością materialną za powierzone mienie? Pracownicy pracują w systemie trójzmianowym. W jaki sposób w innych firmach, które posiadają duże magazyny i zatrudniają wielu magazynierów jest rozwiązany ten problem?

czytaj więcej »

Od 7 września 2019 r. każde zachowanie polegające na nierównym traktowaniu pracowników, którego nie można uzasadnić obiektywnymi przyczynami, może być uznane za dyskryminację. Sprawdź, co oznaczają nowe przepisy i co jeszcze uległo zmianie.

czytaj więcej »

Znamy już treść najnowszego Stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości. Dotyczy rozrachunków handlowych w jednostkach, które sporządzają sprawozdania finansowe zgodnie z załącznikami nr 1, 4, 5 lub 6 ustawy. Jego celem jest uściślenie zasad ujmowania i wyceny rozrachunków z kontrahentami.

czytaj więcej »

W 2019 roku weszły zmiany dotyczące prowadzenia i przechowywania akt osobowych, poniżej nasz ekspert przypomni, jak prowadzić akta osobowe po zmianie przepisów, jak je przechowywać, a także jak powinna wyglądać ewidencja czasu pracy i gdzie obecnie przechowywać wnioski urlopowe.

czytaj więcej »

Pytanie: Sprzedajemy wyroby z załącznika nr 15. W transakcjach z klientami stosujemy przedpłaty na podstawie faktur proforma. Po otrzymaniu płatności wydajemy towar nabywcy i wystawiamy fakturę. Jak w takich sytuacjach zastosować MPP? Czy jedynym wyjściem jest wystawienie faktury zaliczkowej przed otrzymaniem płatności, aby klient mógł wskazać numer faktury?

czytaj więcej »

Po 30 września 2019 r. wnioski o udzielenie wiążących informacji taryfowych (WIT) będą mogły być składane wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych – PUESC – poinformowało Ministerstwo Finansów.

czytaj więcej »

Od 1 listopada 2019 r. podatnicy, który dokonują zakupów towarów tzw. wrażliwych będą musieli dokonywać płatności w ramach mechaniz­mu split payment, jeśli wartość zakupów jest wyższa niż 15.000 zł, czyli kwota, o której mowa w art. 19 pkt 2 ustawy z 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców. Wykaz towarów, których zakup będzie tak opłacany zawiera załącznik nr 15 do ustawy VAT.

czytaj więcej »

wiper-pixel