WYDANIE ONLINE

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania. Sprawdź, jak je ująć w bilansie
Rezerwy i zobo wiązania odzwierciedlają tzw. kapitał obcy. Różnią się między sobą stopniem prawdopodobieństwa i tym, że w przypadku mniejszych jednostek rezerwy są niestety rzadko tworzone. Poniżej nasz ekspert wyjaśni, jak należy je zaprezentować w sprawozdaniu finansowym.

czytaj więcej »

Pytanie: Mam do zapłaty fakturę z adnotacją mechanizm podzielonej płatności, a na rachunku VAT saldo zerowe. Czy mogę zrobić przelew z rachunku rozliczeniowego lub czy mogę przelać pieniądze z rachunku rozliczeniowego na rachunek VAT?

czytaj więcej »

Podatnicy, którzy dokonają płatności na rachunek spoza białej listy będą mieć więcej czasu na złożenie informacji do US pozwalających uniknąć sankcji. Po zmianach będzie na to siedem dni, a nie trzy – jak obecnie.

czytaj więcej »

Rozporządzeniem Rady Ministrów z 30 grudnia 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) przedłużono stosowanie starej PKWiU 2008. Na gruncie aktualnie obowiązujących przepisów PKWiU 2008 będzie stosowana do celów opodatkowania VAT tylko do 31 marca 2020 r. Do celów CIT, PIT do 31 grudnia 2020 r. 

czytaj więcej »

Prawie każdy klient oczekuje od biura rachunkowego optymalizacji podatkowych. Szansa na ich zastosowanie jest dość duża przy sporządzaniu rocznego zeznania podatkowego, ustawodawca przewidział bowiem liczne ulgi, z których mogą skorzystać podatnicy. Większość ulg obowiązuje od lat, przy niektórych jednak zmieniają się zasady rozliczania, tak jest w przypadku ulgi na zakup nowych technologii.

czytaj więcej »

Od tego roku obowiązuje nowa wysokość progów kwotowych decydujących o przynależności do tzw. małych podatników. Warto więc sprawdzić, czy firma mieści się w nowych limitach i jakie korzyści może z tego czerpać.

czytaj więcej »

Jakie są obowiązki płatnika w przypadku korzystania przez pracownika z samochodu służbowego w celu dojazdów z miejsca garażowania do miejsca wykonywania obowiązków służbowych? Poznaj stanowisko dyrektora KIS.

czytaj więcej »

W firmie zdarza się, że sprzedajemy towary z załącznika nr 15 do ustawy o VAT, które od 1 listopada podlegają MPP. Czy jeżeli w naszej firmie postanowiliśmy, że na wszystkich fakturach, na których występują towary podlegające MPP, bez względu na wartość, znajduje się oznaczenie „mechanizm podzielonej płatności”, jest błędem? Co w takiej sytuacji zaznaczyć na deklaracji VAT-7 w poz. 69? Naszym zdaniem potwierdzam w deklaracji sprzedaż MPP tylko, gdy wystąpi faktura powyżej 15.000 zł, jeżeli faktury dotyczą kwoty niższej, to MPP nie zaznaczam. Co w sytuacji gdy w miesiącu będę mieć kilka faktur dla tego samego nabywcy, gdzie każda będzie niższa od 15.000 zł, ale suma tych faktur może tę kwotę przekroczyć?

czytaj więcej »

W grudniu 2019 roku wystawiliśmy fakturę sprzedażową za towar. Z powodu błędu w jednej pozycji faktury (zła cena) wystawiliśmy w styczniu 2020 roku fakturę korygującą in minus. W jakich terminach powinna być rozliczona faktura korygująca u sprzedającego i u kupującego w rozliczeniu VAT i podatku dochodowego?

czytaj więcej »

Prawo własności intelektualnej

czytaj więcej »

wiper-pixel