WYDANIE ONLINE

Sprawozdanie finansowe to nie tylko bilans. I choć zakres elementów sprawozdania może być różny w zależności od jednostki, której dotyczy, trzeba zazwyczaj przygotować jeszcze rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych oraz informacje dodatkowe.

czytaj więcej »

Jako przychody ze sprzedaży ujmujemy przychody ze sprzedaży produktów, w tym usług w kraju i za granicą (dostawy wewnątrzwspólnotowe, eksport) wytworzonych przez jednostkę produktów (wyrobów gotowych, półfabrykatów, usług).

czytaj więcej »

Jest to pozycja, w której pokazywane są następujące skutki:

czytaj więcej »

wiper-pixel