WYDANIE ONLINE

Korekta VAT za rok 2020. Masz na nią czas do 25 lutego
W deklaracji za styczeń 2021 r. podatnicy, którzy obok działaności gospodarczej wykonują inną działaność lub dokonują czynności zwolnionych z VAT powinni rozliczyć korektę VAT za rok 2020. Sprawdź przykłady rozliczeń.

czytaj więcej »

Poniżej prezentujemy rodzaje wsparcia, jakie mogą otrzymać przedsiębiorcy z branż obecnie najbardziej dotkniętych przez COVID. W opracowaniu prezentujemy tylko zakres wsparcia z pominięciem warunków jego otrzymania. Informacje o warunkach dla każdej z rodzaju pomocy znajdziesz na naszej stronie internetowej www.rachunkowoscipodatki.wip.pl

czytaj więcej »

W cyklu o podatkach omówiliśmy już podatek PIT i CIT. Kolejną lekcję poświęcimy akcyzie.

czytaj więcej »

Ministerstwo Finansów planuje wprowadzenie Krajowego Systemu e-Faktur. Będzie to system, za pomocą którego podatnik wystawi ustrukturyzowane faktury. Podatnicy korzystający z systemu e-faktur będą mogli otrzymywać zwroty nadwyżki VAT naliczonego w przyspieszonym terminie.

czytaj więcej »

Rząd przyjął projekt nowelizacji tzw. specustawy covidowej, który zakłada większe wsparcie dla prowadzących zakłady aktywności zawodowej, ma on oznaczać możliwość ubiegania się o refundację zarówno wynagrodzenia niepełnosprawnego pracownika, jak i składek oraz podatków.

czytaj więcej »

Jeśli Twoja firma  realizuje inwestycje budowlane, możesz mieć wątpliwosci, jakie nakłady zaliczyć do wartości środków trwałych w budowie, by potem po zakończeniu prac i przyjęciu obiektu do użytkowania stanowić podstawę naliczania odpisów amortyzacyjnych. Sprawdź wskazówki naszego eksperta w tym zakresie.

czytaj więcej »

W warunkach trwającej epidemii i licznych obostrzeń z nią związanych obserwujemy wzmożoną sprzedaż w Internecie. Dla wielu firm rozpoczęcie sprzedaży tym kanałem jest jedyną szansą na przetrwanie i uchronienie przed likwidacją. Jedną z możliwych form sprzedaży w sieci jest sprzedaż w modelu droppshippingu, praktykowanym głównie przez przedsiębiorców niemających środków na zainwestowanie w narzędzia do sprzedaży na swoich stronach www.

czytaj więcej »

Od 1 stycznia PPK musi wdrożyć ostatnia już grupa podmiotów, czyli przedsiębiorcy zatrudniający do 19 pracowników oraz jednostki sektora finansów publicznych w rozumieniu art. 9 ustawy o finansach publicznych. Wcześniej ten obowiązek dotyczył podmiotów zatrudniających większą liczbę pracowników. Sprawdźmy, jak w praktyce rozliczyć pensje z uwzględnieniem PPK.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy pracodawca w związku z obowiązkiem zawarcia umowy o prowadzenie PPK z wybraną instytucją finansową, powinien jej przekazać numer telefonu i adres e-mail pracownika?

czytaj więcej »

Ministerstwo Finansów poinformowało o trwających pracach nad wydaniem rozporządzeń dotyczącychpoboru podatku u źródła, które wiąże się z odroczeniem do 30 czerwca 2021 r. wejściaprzepisów dotyczących nowych zasad rozliczania tego podatku.

czytaj więcej »

wiper-pixel