RACHUNKOWOŚĆ

Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych

Osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych, spółki partnerskie będą zobowiązane do prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2021 roku, gdy ich przychody za 2020 rok wyniosą, co najmniej 2.000.000 euro, czyli po przeliczeniu 9.030.600 zł.