Przepisy dotyczące poboru podatku u źródła ponownie odroczone

Wejście w życie procedury WHT refund dotyczącej poboru tzw. podatku u źródła przez płatników PIT i CIT po raz kolejny zostało odroczone, tym razem do 30 czerwca br. Stosowne rozporządzenia w tej sprawie wydał minister finansów.

Szerszy zakres lokalnej dokumentacji cen transferowych w PIT oraz CIT

Z początkiem 2021 roku weszły w życie przepisy wydane przez ministra finansów, w których określił on dodatkowe elementy składowe lokalnej dokumentacji cen transferowych w zakresie transakcji z podmiotami z tzw. rajów podatkowych.

Likwidacja spółki może wymagać sporządzenia dwóch zeznań CIT-8

Pandemia COVID-19 i związane z nią trudności powodują, że wiele przedsiębiorstw nie jest w stanie utrzymać się na rynku. Dotyczy to również podatników CIT, w tym spółek kapitałowych (np. spółek z o.o.). Trzeba pamiętać o tym, że postawienie takiej jednostki w stan likwidacji lub ogłoszenie jej upadłości będzie się wiązać z obowiązkiem zamknięcia ksiąg, a następnie z ponownym ich otwarciem. To zaś skutkuje koniecznością złożenia dwóch zeznań CIT-8 za 2020 rok.

Jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe bez PIT

Przedsiębiorcy ubiegający się o jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe na podstawie Tarczy antykryzysowej 6.0 powinni wiedzieć, że wartość otrzymanej z tego tytułu pomocy jest zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych. Zwolnienie to wprowadziła nowelizacja ustawy o PIT, która weszła w życie pod koniec grudnia 2020 roku.

Do zawiadomienia o wyborze estońskiego CIT posłuży formularz ZAW-R

Już wiadomo, jak będzie wyglądał wzór zawiadomienia o wyborze tzw. estońskiego CIT. Projekt rozporządzenia w tej sprawie został opublikowany 16 grudnia, natomiast formularz będzie miał zastosowanie do dochodów osiągniętych przez podatników od 1 stycznia 2021 r.

Wkrótce zmienią się limity amortyzacji dla firmowych aut

Podatników wykorzystujących firmowe samochody czekają zmiany w zakresie limitów amortyzacji. Na zmianach skorzystają przedsiębiorcy mający w firmach niskoemisyjne auta wodorowe. Stracą natomiast użytkownicy pojazdów z tradycyjnymi silnikami spalinowymi oraz o napędzie hybrydowym.

Od 1 stycznia 2021 r. zmiany w funkcjonowaniu wyspecjalizowanych US

Z początkiem 2021 roku zmienią się zasady funkcjonowania wyspecjalizowanych urzędów skarbowych w Polsce, przeznaczonych do obsługi tzw. dużych podatników. Obsługą największych będzie się zajmował I Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie.

Nowy limit dot. wyłączenia 9% stawki CIT

Nowy limit dot. wyłączenia 9% stawki CIT

Nowy limit dot. ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

Nowy limit dot. ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

Wkrótce zmienią się limity amortyzacji dla firmowych samochodów

Podatników wykorzystujących firmowe samochody czekają zmiany w zakresie limitów amortyzacji. Na zmianach skorzystają przedsiębiorcy mający w firmach niskoemisyjne auta wodorowe. Stracą natomiast użytkownicy pojazdów z tradycyjnymi silnikami spalinowymi oraz o napędzie hybrydowym.